ว่านไก่ฟ้าพญาลอ

ว่านไก่ฟ้าพญาลอ มีชื่อเรียกอื่นๆ เช่น ว่านไก่ฟ้าพญาแล ว่านดอกไก่ กระเช้าสีดา นกกระทุง ไก่แก้ว หรือ ไก่ฟ้า เดิมมีต้นกำเนิดอยู่แถบประเทศเขตร้อนทวีปอเมริกาใต้ มีคำเปรียบเปรยไว้ว่า คือ “ไก่ฟ้า ดอกไม้จากสวรรค์”  ว่านไก่ฟ้าพญาลอ เป็นไม้ประดับ ลักษณะต้นเป็นไม้เลื้อยเนื้ออ่อน ไม้เถาเลื้อย ต้น หรือเถา สามารถเลื้อยได้มากกว่า 5 เมตร ใบออกตามข้อเถา และเป็นใบเดี่ยว คล้ายรูปหัวใจ ออกดอกเดี่ยวซึ่งออกตามซอกใบ ดอกมีรูปร่างคล้าย “ไก่ฟ้า”…